Referat Organizacyjno – Administracyjny (OA)

Mariola Dziurka – Specjalista ds. kancelaryjnych
telefon: 814787610
email: sekretariat@milejow.pl

Karolina Smalec – Inspektor ds. obsługi rady gminy
telefon: 814787614
email: k.smalec@milejow.pl

Paulina Skórska – Specjalista administracyjny
telefon: 814787646
email: p.winiarczyk@milejow.pl

Dominika Dudek – Specjalista ds. dowodów osobistych
telefon: 814787632
email: d.dudek@milejow.pl

Patrycja Kołodziej – Pomoc administracyjna
telefon: 814787616
email: p.kolodziej@milejow.pl

Agnieszka Panas – Pomoc administracyjna
telefon: 814787647
email: a.panas@milejow.pl

Tomasz Filipek – Inspektor ds. ochrony środowiska i informatyki
telefon: 814787649
email: info@milejow.pl

Marek Michalak vel Michalewski – Kierowca samochodu osobowego
telefon: brak
email: brak

Mariusz Krasowski – Goniec
telefon: brak
email: brak

Maria Mazurek – Woźna
telefon: brak
email: brak

Monika Walachniewicz – Woźna
telefon: brak
email: brak

Iwona Wołyniec – Pomoc administracyjna ds. świetlic
telefon: brak
email: brak