Referat Obrony Cywilnej, Spraw Wojskowych, Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum Zakładowego (OWN)

Jerzy Kędrak – Inspektor ds. osobowych i obrony cywilnej
telefon: 814787630
email: obronacywilna@milejow.pl

Diana Wawszczak – Inspektor ds. ewidencji ludności i spraw wojskowych
telefon: 814787631
email: d.wawszczak@milejow.pl

Sylwia Jaworska – Specjalista ds. administracyjnych
telefon: 814787628
email: a.jaworska@milejow.pl

Agnieszka Jakubowska – Inspektor ds. działalności gospodarczych i dodatków mieszkaniowych
telefon: 814787629
email: a.jakubowska@milejow.pl