Referat Finansowo – Podatkowy (FP)

Marzena Tracichleb – Kierownik referatu finansowo-podatkowego
telefon: 814787627
email: m.tracichleb@milejow.pl

Patrycja Molenda – Inspektor ds. księgowości budżetowej
telefon: 814787626
email: p.molenda@milejow.pl

Marta Jóźwiak – Inspektor ds. księgowości budżetowej
telefon: 814787624
email: m.jozwiak@milejow.pl

Urszula Borowiec-Niedziela – Inspektor ds. księgowości
telefon: 814787625
email: u.borowiec-niedziela@milejow.pl

Dominika Struzik – Specjalista ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych
telefon: 814787622
email: d.struzik@milejow.pl

Eliza Molenda-Kopeć – Inspektor ds. finansowo-księgowych
telefon: 814787618
email: e.kopec@milejow.pl

Kamila Zielińska – Inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych
telefon: 814787619
email: k.zielinska@milejow.pl

Mirosława Pawlak – Specjalista ds. księgowości budżetowej
telefon: 814787634
email: m.pawlak@milejow.pl

Anna Sych – Referent ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
telefon: 814787640
email: a.sych@milejow.pl

Agnieszka Olejnik – Inspektor ds. administracyjnych
telefon: 814787642
email: a.olejnik@milejow.pl

Wioleta Iwaniak – Specjalista ds. finansowo-księgowych
telefon: 814787617
email: w.iwaniak@milejow.pl

Ewa Woś – Referent ds. księgowości budżetowej
telefon: 814787633
email: e.wos@milejow.pl

Elżbieta Miszczuk – Specjalista ds. księgowości
telefon: 814787644
email: e.miszczuk@milejow.pl

Liudmyla Kohut – Pomoc administracyjna
telefon: 814787641
email: l.kohut@milejow.pl

Agnieszka Jóźwiak – Inspektor księgowości budżetowej
telefon: 814787645
email: a.jozwiak@milejow.pl

Róża Kłębokowska – Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych
telefon: 814787634
email: brak