Opłata targowa

Opłata targowa

 

Podstawa prawna:– ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r., poz.849 z późn. zm.),- uchwała Nr XII/63/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych mniemających osobowości prawnej, dokonującej sprzedaży na targowisku.

Dzienne stawki opłaty targowej:1. od sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, skrzynki – 5,00 zł2. od sprzedaży produktów rolnych z wozu konnego:a) produktów rolnych – 6,00 złb) innych towarów – 10,00 zł3. od sprzedaży z samochodu osobowego – 12,00 zł4. od sprzedaży z przyczepy – 12,00 zł5. od sprzedaży z samochodu ciężarowego – 15,00 zł6. od sprzedaży ze stołu – 12,00 zł7. od sprzedaży z placu targowiska:a) przy zajętej powierzchni do 2m2 włącznie – 5,00 złb) przy zajętej powierzchni powyżej 2m2 do 4m2 włącznie – 10,00 złc) powyżej 4m2 – 20,00 zł

Opłatę targową pobiera inkasent.

Od opłaty targowej nie ma zwolnień ani ulg ustawowych.