Albert Bies

2016 – Szkoła trenerów profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, Krakowskie Towarzystwo Medyczne
2014 – Szkoła Psychoterapii Uzależnień – Czarny Bór, specjalista psychoterapii uzależnień (w trakcie certyfikacji)
2013-2015 – Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
2013 – Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Lublin

Praca zawodowa (obecnie):
od 2015 roku – Ośrodek Leczenia Uzależnień w Lublinie:
– Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
– Przychodnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu