XLVIII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Milejów – porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLVIII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Milejów w dniu 29 września 2022 roku – czwartek – o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.
  4. Zamknięcie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MILEJÓW

 Andrzej Wirski

Data opublikowania: 07:53, 28 września 2022

Kategorie: Aktualności