XLIII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Milejów – porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLIII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Milejów w dniu 29 kwietnia 2022 roku – piątek – o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ upoważnienia Wójta do dokonywania zmian w budżecie Gminy i w wieloletniej prognozie finansowej,
b/ zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
4. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MILEJÓW
Andrzej Wirski

Data opublikowania: 10:34, 28 kwietnia 2022

Kategorie: Aktualności