XLI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Milejów – porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję XLI sesję nadzwyczajną Rady Gminy Milejów w dniu 15 marca 2022 roku – wtorek – o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zawieszenia postępowania o nadanie miejscowości Milejów-Osada statusu miasta.

4. Zamknięcie obrad.

 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MILEJÓW

Andrzej Wirski

Data opublikowania: 13:06, 14 marca 2022

Kategorie: Aktualności