LII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Milejów

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję LII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Milejów w dniu 15 grudnia 2022 roku – czwartek – o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.

Data opublikowania: 10:47, 14 grudnia 2022

Kategorie: