TARGOWISKO „MÓJ RYNEK”

W Gminie Milejów zakończono budowę kolejnej dużej inwestycji, która posłuży wszystkim mieszkańcom. Z nowoczesnego placu targowego, zlokalizowanego przy ulicy Fabrycznej, będą mogli korzystać sprzedawcy, rolnicy, przedsiębiorcy oraz twórcy ludowi. Celem zrealizowanej inwestycji jest poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości dla osób z terenów wiejskich, które zyskają możliwość bezpośredniej sprzedaży swoich produktów. To ma być przede wszystkim miejsce, w którym handlować będą mogli rolnicy, rękodzielnicy oraz drobni przetwórcy.

Targowisko zostało utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, wyposażone w odpływ wody deszczowej, posiada zadaszone stoiska, miejsca parkingowe oraz urządzenia sanitarno-higieniczne. Powstało łącznie 80 stoisk, w tym 10 szt. zajmują miejsca pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych, wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego. Na realizację przedmiotowej inwestycji Gmina Milejów otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych.

Mamy nadzieję, iż realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia standardu obsługi kupujących, poprawy estetyki targowiska oraz podniesienia jakości przestrzeni publicznej miejscowości. Inwestycja wpłynie również na ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru msc. Milejów-Osada, poprzez stworzenie infrastruktury do powstawania nowych miejsc pracy. Budowa TARGOWISKA niesie dużą nadzieję, nie tylko dla handlowców, ale zwłaszcza dla kupujących. Należy zaznaczyć, że potrzeba realizacji projektu ma swoje źródło w oczekiwaniach kupców i przedsiębiorców. Od wielu lat zabiegali oni o poddanie dotychczasowego miejsca handlu, istotnym zmianom.

Data opublikowania: 13:41, 30 grudnia 2019

Kategorie: Projekty realizowane w Gminie Milejów