System preferencyjnego zakupu węgla

Wójt Gminy Milejów informuje

W SPRAWIE SYSTEMU  PREFERENCYJNEGO ZAKUPU WĘGLA DLA MIESZKAŃCÓW  GMINY  MILEJÓW

Informuję, że Gmina Milejów  zgłosiła gotowość  przystąpienia do systemu preferencyjnego zakupu węgla.

W związku z prowadzonymi obecnie pracami Sejmu RP nad ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, który ma umożliwić nabycie węgla przez mieszkańców – Urząd dokonał analizy zapotrzebowania na podstawie złożonych przez mieszkańców Gminy Milejów deklaracji w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Na dzień 25.10.2022 złożono 2220 deklaracji, co stanowi 76,64 % wymaganych zgłoszeń źródeł ciepła, w tym 1755 kwestionariuszy, dla których paliwem jest węgiel i paliwa węglopochodne. Na tej podstawie Gmina Milejów oszacowała zapotrzebowanie mieszkańców.  /dane wymagane przez Urząd Wojewódzki w Lublinie/

Według projektu ustawy na gospodarstwo domowe, któremu wypłacono dodatek węglowy, albo jest uprawniony do jego otrzymania, przysługuje  1,5 tony węgla do końca 2022 r. oraz kolejne 1,5 tony w styczniu 2023 roku.

Jednocześnie informuję , że gdy  przepisy wejdą w życie poinformujemy Państwa  na stronie internetowej gminy oraz  w sposób zwyczajowo przyjęty o możliwości składania wniosków.

Wójt Gminy

Tomasz Suryś

Data opublikowania: 08:22, 26 października 2022

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia, Ważne