Świetlica w Popławach

Gmina Milejów nie zwalnia tempa z inwestycjami w infrastrukturę społeczno-kulturalną. W miejsce starej, niszczejącej świetlicy w Popławach, powstał nowy obiekt.

Dotychczasowy budynek świetlicy był w złym stanie technicznym, odbiegając tym samym od przyjętych standardów. Ubytki w dachu, wilgoć w pomieszczeniach czy przestarzała instalacja spowodowały, że zdecydowaliśmy o rozbiórce świetlicy. Nowy obiekt o powierzchni użytkowej ponad 160 m2 składa się z sali spotkań, kuchni, pomieszczeń gospodarczych, holu oraz zaplecza socjalnego z toaletami. Całość uzupełnia miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych oraz chodniki. Nowoczesna infrastruktura spełnia również wszystkie wymagania w zakresie rozwiązań uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych, a mieszkańcom gwarantuje odpowiednie warunki do spotkań, samorealizacji i wspólnego spędzania czasu. Piękne pomieszczenia stoją otworem dla lokalnej społeczności Popław i mieszkańców gminy Milejów. Budynek ma duże znaczenie dla sołectwa, jest miejscem, które inspiruje do działań i jednoczy do współpracy.

Na realizację powyższego projektu, gmina Milejów pozyskała dotację z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości blisko 500 000,00.

Data opublikowania: 08:05, 12 listopada 2020

Kategorie: Projekty realizowane w Gminie Milejów