Sprawozdanie Wójta Gminy Milejów

Do pobrania sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022:

Informacja

Sprawozdanie

Data opublikowania: 13:12, 8 maja 2023

Kategorie: Pożytek publiczny