Spotkania konsultacyjne

Zapraszam w dniach od 05.10.2020 r. do 16.10.2020 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Milejów na indywidualne spotkania konsultacyjne w ramach projektu ,,Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja”.
Celem spotkań będzie zasięgnięcie opinii i sugestii mieszkańców, przedsiębiorców oraz właścicieli terenów objętych opracowaniem MPZP w rozpoczętym procesie planistycznym mającym na celu wypracowanie koniecznych zmian i aktualizacji w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Milejów.
W związku z oznaczeniem powiatu łęczyńskiego czerwoną strefą przez Ministra Zdrowia, a także z uwagi na rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 oraz innych chorób zakaźnych informuję, że na spotkanie należy zgłosić się w terminie wcześniej ustalonym telefonicznie z pracownikiem Urzędu Gminy Milejów (tel. 817572005, 817572026).
Zaproszenie skierowane jest do osób objętych procedurą zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejów, na podstawie uchwał Rady Gminy Milejów: nr XXXVII/223/18 z dnia 11 maja 2018 r., oraz uchwały nr XXXIX/233/18 z dnia 25 lipca 2018 r.

Wójt Gminy Milejów
/-/ Tomasz Suryś

Data opublikowania: 10:14, 1 października 2020

Kategorie: Partycypacja w planowaniu przestrzennym