Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Milejowie – podziękowania

Pragniemy serdecznie podziękować LW Bogdanka  S.A. za zakup aparatu do USG wraz z wyposażeniem dla potrzeb pacjentów SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Milejowie, współfinansowany przez Bogdankę, spółkę wspierającą zrównoważony rozwój Lubelszczyzny.

Data opublikowania: 13:14, 28 grudnia 2021

Kategorie: Aktualności