Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Wśród beneficjentów II edycji Polskiego Ładu znalazła się Gmina Milejów, która pozyskała dofinansowanie w wysokości 800 tyś. zł na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja pozostałości parku w zespole dworsko-parkowym w Milejowie-Osadzie”. W dniu dzisiejszym Pan Artur Soboń wręczył przedstawicielom samorządów wstępne promesy.
Rządowy Program Odbudowy Zabytków to specjalny fundusz przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane w należących do nich obiektach zabytkowych. Pozyskane przez Gminę środki pomogą przywrócić dawny blask terenom zielonym w zespole dworsko-parkowym przy Gminnym Ośrodku Kultury, co wpłynie niewątpliwie pozytywnie na aspekt historyczny i turystyczny Naszej Małej Ojczyzny.

Data opublikowania: 15:21, 28 września 2023

Kategorie: Aktualności