Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu VI naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”.Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 31.01.2022 r. do dnia 08.02.2022 r.

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać w Urzędzie Gminy Milejów oraz ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Aktualności.

Data opublikowania: 08:47, 27 stycznia 2022

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia, Usuwanie azbestu, Ważne