Remont drogi gminnej w Antoniowie

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Dnia 10 stycznia br. Gmina Milejów, zakończyła prace przy realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 105334L w msc. Antoniów w kilometrażu roboczym od 0+000,00 do 0+256,00 i Antoniów-Kolonia w kilometrażu od 0+555,00 do 1+543,00”. Dofinansowanie pozyskane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 761 072,58 PLN, pozwoliło na wykonanie remontu nawierzchni z betonu asfaltowego oraz zjazdów gruntowych ulepszonych kruszywem stabilizowanym mechanicznie. Całkowity koszt przeprowadzonych prac wyniósł 1 479 886,15 zł.

Data opublikowania: 12:48, 7 marca 2024

Kategorie: Aktualności