Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białka

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Dnia 19 stycznia br. Gmina Milejów, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lubartów S.A., na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105355L od km 0+000 do km 0+610,00 w msc. Białka gm. Milejów”. Dofinansowanie pozyskane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 414 189,66 PLN, pozwoli na wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfsltowej oraz zjazdów z tłucznia kamiennego na przedmiotowym odcinku drogi.

Data opublikowania: 10:00, 14 lutego 2024

Kategorie: Aktualności