Program „Rodzina 800+”

Rodzina 800+

9 sierpnia 2023 r. została ogłoszona nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zmiana ta oznacza, że od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego (tzw. 500+) będzie wynosiła 800 zł na każde dziecko, do ukończenia przez nie 18. roku życia. Tym samym dotychczasowy program Rodzina 500+ zmienia się w program Rodzina 800+. Jest to pierwsza zmiana kwoty tego świadczenia od czasu startu programu w kwietniu 2016 roku.

Rządowy program wsparcia dla rodzin to inwestycja w przyszłość kolejnych pokoleń Polaków. Zwiększone świadczenie wychowawcze będzie nadal przyczyniać się do poprawy sytuacji polskich rodzin.

Wyższe świadczenie od 1 stycznia 2024 r.

Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego zostanie podniesiona z 500 do 800 zł. Dotyczy to wszystkich osób, które na ten dzień będą miały prawo do 500+ w okresie świadczeniowym czerwiec 2023 r. – maj 2024 r. oraz wszystkich nowo narodzonych dzieci.

Nie trzeba składać dodatkowego wniosku – kwota świadczenia zmieni się automatycznie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który wypłaca świadczenie wychowawcze, sam podniesie jego wysokość. Dlatego nie trzeba składać dodatkowego wniosku ani wykonywać żadnych dodatkowych czynności, jeżeli świadczenie jest już przyznane.

Świadczenia w nowej wysokości trafią na konta bankowe po 1 stycznia 2024 r., o czym każdy uprawniony zostanie poinformowany za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Kolejny wniosek dopiero na nowy okres świadczeniowy (od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.)

Wszystkie inne zasady wsparcia dla rodzin pozostają bez zmian. Nabór wniosków o świadczenie wychowawcze na kolejny okres – od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r. – zostanie otwarty 1 lutego 2024 r.

Program Rodzina 800+

Obecnie z programu korzysta ponad 6,7 mln dzieci. Na wsparcie rodzin w wychowaniu tych dzieci w 2023 r. przeznaczone zostaną środki w wysokości ponad 40,3 mld zł, a w 2024 r. – po zmianie świadczenia wychowawczego – kwota wsparcia wyniesie powyżej 64,8 mld zł.

Od 1 stycznia 2022 r. program realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wprowadzenie elektronizacji składania wniosków i ich automatycznej weryfikacji oraz bezgotówkowej wypłaty świadczenia znacząco unowocześniło realizację programu i zredukowało ponoszone przez państwo koszty administracyjne.

Więcej informacji na temat świadczeń dla rodziny, które przyznaje i wypłaca ZUS można znaleźć na stronie www.zus.pl oraz pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus.

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Data opublikowania: 09:58, 6 października 2023

Kategorie: Aktualności