Program „Ciepłe Mieszkanie”

Program - ciepłe mieszkanie

Informujemy, że ruszył program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W związku z możliwością przystąpienia do programu Wójt Gminy Milejów ogłasza nabór ankiet dotyczących wyrażenia chęci mieszkańców Gminy Milejów na udział w programie.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Milejów.

Program „Ciepłe Mieszkanie” będzie wspierać zastosowanie: kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

 Prosimy o wypełnienie ankiety przez mieszkańców zainteresowanych udziałem w programie.

Do pobrania formularz ankiety.

Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Gminy Milejów, ul. Partyzancka 13a, pokój 12C w terminie do 21 listopada 2022r.

Telefon kontaktowy 81 47 87 647

UWAGA: ANKIETA NIE STANOWI WNIOSKU O UDZIAŁ W PROGRAMIE!

Informuję jednocześnie, że realizacja programu „Ciepłe Mieszkanie” uzależniona jest od przyznania Gminie Milejów środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Dodatkowe informacje o programie „Ciepłe Mieszkanie”:

https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie:

https://www.wfos.lublin.pl/

Data opublikowania: 14:22, 20 października 2022

Kategorie: Aktualności