Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie: 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno- budowlanych i planowania przestrzennego.

Przez poniższy formularz dokonasz zgłoszenia inicjatywy i propozycji rozwiązań planistycznych dotyczących zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejów, na podstawie uchwały Rady Gminy Milejów nr XXXVII/223/18 z dnia 11 maja 2018 r. oraz uchwały Rady Gminy Milejów nr XXXIX/233/18 z dnia 25 lipca 2018 r.

Korzystając z poniższego formularza kontaktowego wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych w związku z przesłaniem formularza kontaktowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Milejów, ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów.

Data opublikowania: 08:51, 3 grudnia 2021

Kategorie: Partycypacja w planowaniu przestrzennym