Ogłoszone nabory wniosków – LGD „Dolina Giełczwi”

Nabory zostały ogłoszone!

Nabór 3/2022: Rozwijanie działalności gospodarczej . Limit środków w naborze: 48 093,50 EURO [*192 374 zł] –  treść ogłoszenia i dokumenty aplikacyjne dla naboru 3/2022

Nabór 4/2022: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury zaspokajającej potrzeby społeczne i kulturalne (np. świetlice, wyposażenie tylko jako element projektu). Limit środków w naborze: 34 408,00 EURO [*137 632 zł] –treść ogłoszenia i dokumenty aplikacyjne dla naboru 4/2022

Nabór 5/2022: Działania ukierunkowane na innowacje w zakresie ekologii, ochrony przyrody i krajobrazu, ochrony zdrowia i aktywności fizycznej. Limit środków w naborze: 30 878,00 EURO [*123 512 zł] –treść ogłoszenia i dokumenty aplikacyjne dla naboru 5/2022

Wnioski można składać w terminie 17 – 31 sierpnia 2022 r.


Szkolenia dla Wnioskodawców odbędą się 2 sierpnia 2022 r.:

  • dla przedstawicieli organizacji społecznych zainteresowanych składaniem wniosków w ramach naborów 4/2022 i/lub 5/2022 – godz. 13.00
  • dla przedsiębiorców zainteresowanych składaniem wniosków w ramach naboru 3/2022 – godz. 15.00

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (w załączeniu) należy dostarczyć do dnia 29 lipca 2022 r.

1) na adres email LGD: biuro@dolinagielczwi.org (skan/zdjęcie podpisanego zgłoszenia)

2) bezpośrednio do biura LGD „Dolina Giełczwi”: Bystrzejowice Drugie 15, 21-050 Piaski.

Źródło: http://dolinagielczwi.org

Data opublikowania: 08:53, 20 lipca 2022

Kategorie: Aktualności