Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Milejów przedkłada do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projekt „Programu współpracy Gminy Milejów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 r.

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o konsultacjach

2. Projekt „Program współpracy…”

3. Formularz zgłoszenia opinii

Data opublikowania: 10:57, 30 sierpnia 2023

Kategorie: Pożytek publiczny