O świadczeniu 300+ w Milejowie

„Dobry Start 300+” to dofinansowanie do wyprawki szkolnej dla ucznia. W złożeniu wniosku o to świadczenie pomoże rodzicom pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który 9 września będzie dyżurował w Milejowie.Dyżur odbędzie się w placówce Poczty Polskiej przy ul. Partyzanckiej 13, w godzinach 10:00-13:00. Rodzice i opiekunowie uczniów będą mogli zarejestrować na miejscu konto w Platformie Usług Elektronicznych ZUS, otrzymają też pomoc w złożeniu elektronicznego wniosku o „Dobry Start 300+”.Na spotkanie trzeba zabrać ze sobą dowód tożsamości. Do rejestracji konta w PUE ZUS i złożenia wniosku o 300+ potrzebny będzie adres e-mail, numer telefonu komórkowego i numer rachunku bankowego.Jeszcze przed końcem wakacji ZUS wypłacił rodzicom i opiekunom z powiatu łęczyńskiego świadczenia „Dobry Start” na prawie 5,4 tys. dzieci. Łączna kwota wypłat przekroczyła 1,6 mln zł.Świadczenie przysługuje w kwocie 300 zł na każdego ucznia do ukończenia 20 lat, a jeśli ma on orzeczoną niepełnosprawność – to do ukończenia 24 lat. Wnioski można składać do końca listopada przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną lub rządowy portal Emp@tia.Informacje o bieżących dyżurach ZUS znajdują się na www.zus.pl w zakładce o „Dobrym Starcie”.

Małgorzata Korbarzecznik ZUS w województwie lubelskim

Data opublikowania: 06:01, 8 września 2021

Kategorie: Aktualności