Nowa przestrzeń wyrazu dla kultury – rozbudowa budynku GOK wraz z rewitalizacją terenów przyległych do Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie

Szanowni Mieszkańcy!

Projekt o numerze RPLU.13.04.00-06-0068/17 realizowany jest w ramach działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Przewidywany termin zakończenia projektu przypada na dzień 28.01.2022 roku.

W ramach działań promujących realizację projektu zlecono wykonanie skaningu, stworzenia modelu 3D terenu i obiektów położonych na terenie gminy Milejów. Zakres opracowania dotyczy działań rewitalizacyjnych w granicach ulic Chmielna – Klarowska – Kasztanowa – granica GOK.

Wizualizacja 3D – GOK i tereny przyległe

Data opublikowania: 10:16, 7 listopada 2019

Kategorie: Projekty realizowane w Gminie Milejów