Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Milejów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku

Do pobrania:

Ogłoszenie o konsultacjach

Formularz opinii

Projekt programu

Data opublikowania: 09:43, 25 sierpnia 2021

Kategorie: Pożytek publiczny