LXVIII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Milejów – porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LXVIII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Milejów w dniu 25 stycznia 2024 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r.
4. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MILEJÓW
Andrzej Wirski

Data opublikowania: 13:58, 24 stycznia 2024

Kategorie: Aktualności