LXVI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Milejów – porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LXVI sesję nadzwyczajną Rady Gminy Milejów w dniu 15 grudnia 2023 roku – piątek – o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejów,
    b/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r.
  4. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MILEJÓW

Andrzej Wirski

Data opublikowania: 10:31, 14 grudnia 2023

Kategorie: Aktualności