LXIV sesja nadzwyczajna Rady Gminy Milejów

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LXIV sesję nadzwyczajną Rady Gminy Milejów w dniu 9 listopada 2023 roku – czwartek – o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r.

4. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Wirski

Data opublikowania: 14:32, 7 listopada 2023

Kategorie: Aktualności