LXI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Milejów – porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LXI sesję nadzwyczajną Rady Gminy Milejów w dniu 28 sierpnia 2023 roku – poniedziałek – o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmian wieloletniej prognozy finansowej,
b/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r.
4. Zamknięcie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MILEJÓW
Andrzej Wirski

 

Data opublikowania: 11:31, 25 sierpnia 2023

Kategorie: Aktualności