Sprawozdanie z konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Milejów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”

Do pobrania:

Sprawozdanie z konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Milejów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”

„Program współpracy Gminy Milejów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” – projekt

Data opublikowania: 12:09, 21 września 2021

Kategorie: Pożytek publiczny