LIV sesja nadzwyczajna Rady Gminy Milejów – porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LIV sesję nadzwyczajną Rady Gminy Milejów w dniu 12 stycznia 2023 roku – czwartek – o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmian wieloletniej prognozy finansowej,
b/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r.
4. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MILEJÓW
Andrzej Wirski

Data opublikowania: 12:31, 11 stycznia 2023

Kategorie: Aktualności