LII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Milejów – porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję LII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Milejów w dniu 15 grudnia 2022 roku – czwartek – o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.   

3. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.

4. Zamknięcie obrad.  

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MILEJÓW
Andrzej Wirski

Data opublikowania: 10:41, 14 grudnia 2022

Kategorie: Aktualności