Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego na lata 2021-2027

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Spójności Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego, ogłasza konsultacje projektu dokumentu strategicznego. Przedmiotem konsultacji jest Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego na lata 2021 – 2027.

Do pobrania:

Konsultacje społeczne – informacje

Konsultacje społeczne – informacje

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego

Formularz uwag (pdf)

Formularz uwag (docx)

Data opublikowania: 08:17, 13 stycznia 2023

Kategorie: Aktualności