Koniec dotacji na piece węglowe w „Czystym Powietrzu”

Przypominamy, że zakup i montaż kotła na węgiel – w ramach programu „Czyste Powietrze” – będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku. Oznacza to, że koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem:

  • złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem ten koszt,
  • oraz zakupu i montażu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.).

Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.

Warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie, czyli przed 1 lipca 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Czyste Powietrze oraz portalu beneficjenta dostępne są na stronie:  https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”:

Urząd Gminy Milejów ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów

Piętro I, pokój 4

Tel.: 81 47 87 616, email: czystepowietrze@milejow.pl

Data opublikowania: 14:43, 28 grudnia 2021

Kategorie: Aktualności