Komunikat Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łęcznej

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łęcznej przypomina, że właściciele i zarządcy obiektów budowlanych – w szczególności kompleksów wielkopowierzchniowych są zobowiązani ustawowo przez Prawo budowlane do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na ich terenie.

W związku z trwającym okresem zimowym i możliwością powstania niekorzystnych warunków meteorologicznych w postaci intensywnych opadów śniegu, stanowiących potencjalne zagrożenie dla konstrukcji obiektów, przypominam o obowiązku odśnieżania gromadzącego się na dachach budynków śniegu aby zapobiec ewentualnym awariom i katastrofom. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynkach. Obowiązek odśnieżania wynika bezpośrednio z Rozporządzenia porządkowego Nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie usuwania śniegu i lodu oraz przepisów aktualnie obowiązującego Prawa budowlanego.

W przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu powodujących jego zaleganie i mogące stanowić zagrożenie na skutek ponadnormatywnego obciążenia dla konstrukcji obiektu należy bezzwłocznie podjąć działania związane z jego usuwaniem.

Niedopełnienie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa na terenie kompleksów jest zagrożone karami przewidzianymi przez art. 91a Prawa budowlanego.

Data opublikowania: 11:57, 30 grudnia 2022

Kategorie: Aktualności