Komunikat Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej

Zachęcamy do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Łęczyńscy policjanci zachęcają do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jest to narzędzie które pomaga społeczeństwu w komunikacji z policjantami i zwalczaniu zagrożeń. Dzięki niej możemy mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w naszej okolicy, informując o miejscach, gdzie łamane jest prawo. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje w całej Polsce od 2016 roku. Jest to narzędzie które zapewnia mieszkańcom łatwiejszy kontakt ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Za pośrednictwem Mapy obywatele mogą anonimowo informować Policję o różnego typu zagrożeniach występujących w najbliższym otoczeniu. Pamiętajmy, że każde zgłoszenie skutkuje podjęciem działań przez Policję.

Żeby dokonać zgłoszenia, wystarczy nam komputer bądź telefon z dostępem do Internetu. Korzystanie z mapy nie wymaga podania żadnych danych osobowych. Jej działanie jest intuicyjne. Po uruchomieniu aplikacji wybieramy miejsce i rodzaj zagrożenia, które chcemy zgłosić. Można także uszczegółowić zgłoszenie, wprowadzając datę, opis zagrożenia

Za pośrednictwem mapy możemy informować o wielu sytuacjach, które z punktu widzenia obywateli są bardzo ważne. Co istotne, każde otrzymane zgłoszenie podlega weryfikacji. W przypadku potwierdzenia zgłoszenia, funkcjonariusze podejmują kroki, w celu wyeliminowania zagrożenia.

Przypominamy, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania zdarzeń o charakterze nagłym. W przypadku potrzeby zgłoszenia takiego zdarzenia należy skorzystać z numeru alarmowego 112.

Łęczyńscy policjanci zachęcają do współpracy i korzystania z tej aplikacji. Dzięki współdziałaniu oraz wymianie informacji pomiędzy mieszkańcami a policjantami skuteczniej można zadbać o bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania.

Data opublikowania: 08:50, 8 lipca 2022

Kategorie: Aktualności