Kolejny projekt budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

W kolejce do realizacji czeka już następny wniosek unijny, na który Gmina Milejów pozyskała ponad 900 tysięcy złotych dofinansowania, podpisując w dniu 13 czerwca 2018 roku z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę o przyznaniu pomocy. W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa 110 sztuk niezależnych systemów przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości, których właściciele wyrazili chęć udziału w projekcie i spełnione zostały wszystkie warunki związane z możliwością budowy takiego urządzenia. Będzie to inwestycja dwu etapowa, zaplanowana na lata 2019 – 2020, obejmująca miejscowości: Zalesie, Dąbrowa, Łysołaje-Kolonia, Cyganka, Starościce, Białka-Kolonia, Kajetanówka. Zadanie to stworzy sanitarną infrastrukturę, która ochroni środowisko przyrodnicze, grunty i wody przed skażeniem ściekami. Projekt ma na celu doprowadzenie do osiągnięcia zamierzonej efektywności sanitacji ścieków, powodując zatrzymanie degradacji i poprawę jakości wód gruntowych przez zmniejszenie ilości zanieczyszczonych ścieków odprowadzanych do gruntu. Projektowane do wykonania przydomowe oczyszczalnie ścieków stanowią zamknięte ogniwo, w którym następuje pełne biologiczne oczyszczenie ścieków, tym samym spełnione są wszystkie normy wymagane przepisami ochrony środowiska.

Data opublikowania: 11:09, 28 września 2018

Kategorie: Aktualności