Informacje Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Krew to lek, którego nie można niczym zastąpić, ani sztucznie wyprodukować. Dzielenie się krwią, to dzielenie się darem życia.

Na prośbę Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie poniżej zamieszczamy harmonogram stałych akcji terenowego poboru krwi na terenie naszego województwa oraz materiały promocyjno-edukacyjne o idei Honorowego Krwiodawstwa.

Do pobrania: Harmonogram stałych akcji poboru krwi

Data opublikowania: 09:05, 20 stycznia 2022

Kategorie: Aktualności