Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

nfrdok21

Gmina Milejów pozyskała dotację w wysokości 528 748,00 PLN na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105342L na odcinku od km 0+002,67 do km 1+455,00 w msc. Ostrówek-Kolonia gm. Milejów”. Umowa nr 1290 dotycząca udzielenia w 2021 roku dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2021 – zadanie jednoroczne), zawarta została dnia 04-08-2021 r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Milejów.Zakres inwestycji obejmować będzie wykonanie konstrukcji jezdni o nawierzchni asfaltowej, wykonanie poboczy gruntowych, budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, budowę odcinka chodnika wzdłuż drogi gminnej oraz oznakowanie.

Obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953)

Data opublikowania: 09:52, 15 października 2021

Kategorie: Aktualności