Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Dnia 20 października br. Gmina Milejów, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lubartów S.A., na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 105339L w msc. Milejów-Osada w kilometrażu roboczym od 0+000,00 do 0+390,00”. Dofinansowanie pozyskane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 415 759,79 PLN, pozwoli na wykonanie remontu nawierzchni z betonu asfaltowego, zjazdów gruntowych ulepszonych kruszywem stabilizowanym mechanicznie, a także ustawienie krawężników betonowych.

Data opublikowania: 13:59, 3 listopada 2023

Kategorie: Aktualności