Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Dnia 20 października br. Gmina Milejów, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lubartów S.A., na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 105334L w msc. Antoniów w kilometrażu roboczym od 0+000,00 do 0+256,00 i Antoniów-Kolonia w kilometrażu od 0+555,00 do 1+543,00”. Dofinansowanie pozyskane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 761 072,58 PLN, pozwoli na wykonanie remontu nawierzchni z betonu asfaltowego oraz zjazdów gruntowych ulepszonych kruszywem stabilizowanym mechanicznie.

Data opublikowania: 13:58, 3 listopada 2023

Kategorie: Aktualności