Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Gmina Milejów zakończyła przebudowę drogi gminnej nr 105342L na odcinku od km 0+002,67 do km 1+455,00 w msc. Ostrówek-Kolonia gm. Milejów”. Dofinansowanie pozyskane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozwoliło na wykonanie konstrukcji jezdni o nawierzchni asfaltowej, wykonanie poboczy gruntowych, budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, budowę odcinka chodnika wzdłuż drogi gminnej oraz jej oznakowanie.

Data opublikowania: 08:19, 21 lipca 2022

Kategorie: Aktualności, Projekty realizowane w Gminie Milejów