Dodatek elektryczny – dla gospodarstw domowych ogrzewających domy energią elektryczną

Dodatek elektryczny jest to jednorazowe świadczenie skierowane do osób, które wykorzystują energię elektryczną do ogrzewania swoich domów.

Dodatek wynosi:
• 1 000 zł – dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie,
• 1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie (warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za rok 2021).
Wnioski można składać w gminach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.
Dodatek elektryczny wypłacany będzie do 31 marca 2023 r.
Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB do 11 sierpnia 2022 r. Obowiązuje przy tym zasada: jeden adres zamieszkania, jeden dodatek elektryczny. Dodatek elektryczny przysługuje też gospodarstwom domowym posiadającym wyłącznie pompy ciepła, które są ich głównym źródłem ogrzewania.

Dodatek elektryczny nie przysługuje:
• gospodarstwom domowym posiadającym mikroinstalacje PV, które ogrzewają się głównie energią elektryczną,
• gospodarstwom domowym posiadającym pompy ciepła oraz mikroinstalacje PV,
• gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,
• osobie w gospodarstwie domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła,
• osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 1477 i 1692).

Do pobrania:

Formularz wniosku

Klauzula RODO

Obraz Gerd Altmann z Pixabay

Data opublikowania: 14:29, 10 stycznia 2023

Kategorie: Aktualności