Ogłoszenia

Ogłoszenie

Aktualności, Ogłoszenia

W związku z planowaną budową przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Milejów, prosimy osoby zainteresowane o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Milejów – pok. 12C, tel. 814787648, w celu potwierdzenia chęci budowy takiej instalacji na swojej posesji.

Powyższe działanie ma na celu określenie zapotrzebowania na realizację przedsięwzięcia oraz pozwoli na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków na wykonanie tego zadania.

Wójt Gminy Tomasz Suryś

Do pobrania: Formularz wniosku.

Akcyza 2024 – zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych

Aktualności, Ogłoszenia, Ważne

Uwaga!

1. Obowiązuje nowy wzór wniosku (będzie udostępniony na stronie po ukazaniu się Rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

2. Obowiązuje jedna stawka zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego i wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju napędowego dla wszystkich producentów rolnych.

3. Prosimy o zabieranie ze sobą ostatniego nakazu płatniczego na podatek rolny, lub innego dokumentu czy informacji– celem sprawnej weryfikacji powierzchni użytków rolnych.

Więcej