Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Milejów

W trosce o stan środowiska naturalnego i czystość wód gruntowych na terenie poszczególnych miejscowości Gminy Milejów, zrealizowany został kolejny etap budowy 134 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Projekt współfinansowany ze środków unijnych cieszył się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Na ten cel Gmina Milejów pozyskała ponad milion złotych dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek, który dostał największą liczbę punktów podczas oceny formalnej i merytorycznej przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski obejmował miejscowości: Łańcuchów, Maryniów, Ostrówek-Kolonia, Wólka Bielecka, Zgniła Struga, Jaszczów, Klarów, Łysołaje, Wólka Łańcuchowska. Dodatkowym elementem składowym projektu była budowa kilometrowego odcinka sieci wodociągowej Maryniów – Ostrówek-Kolonia. Przydomowa oczyszczalnia ścieków to rozwiązanie dla osób i ich domostw, które nie mają możliwości na podłączenie do oczyszczalni komunalnych. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na sytuację ekologiczną gminy poprzez zmniejszenie liczby szamb oraz likwidację ich niekontrolowanego wylewania, co pozwoli na ochronę gleb i wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami. Przedsięwzięcie to przyczyni się również do zdecydowanej poprawy warunków życia mieszkańców, ich bezpieczeństwa oraz będzie istotnym stymulatorem rozwoju gospodarczego gminy.

Data opublikowania: 11:08, 26 września 2018

Kategorie: Projekty realizowane w Gminie Milejów