Ankieta konsultacyjna – Program Kolej +

Ankieta konsultacyjna zlecona przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla Projektu pn.: Utworzenie połączenia kolejowego Lublin – Łęczna/LW Bogdanka.

Mieszkańcy biorący udział w konsultacjach mogą zapoznać się z materiałami prezentującymi projekt a następnie wypełnić ankietę w formie online bądź stacjonarnie w formie papierowej. Materiały będą udostępnione na naszej stronie przez minimum 10 dni kalendarzowych.

Wynikiem konsultacji będą m.in.: uwzględnienie potrzeb mieszkańców i interesariuszy w przygotowywanym studium, wykrycie i uwzględnienie przeszkód w realizacji, zebranie informacji do innych analiz oraz poznanie i uwzględnienie opinii o zaprezentowanym materiale dotyczącym Projektu.

ink do wypełnienia ankiety w formie online:

https://forms.gle/ifs8kbrJgLwqtmA6A

Link do materiałów:

https://drive.google.com/drive/folders/1sjf_5jJFwPGhH9rEJOd8ApWzEYm8P0of?usp=sharing

Data opublikowania: 11:59, 14 września 2021

Kategorie: Aktualności