Budowa kanalizacji ścieków w aglomeracji Milejów

logo unia kanalizacja

Trwają roboty budowlane w miejscowościach: Milejów, Jaszczów, Łysołaje realizowane w ramach projektu „Budowa kanalizacji ścieków w aglomeracji Milejów wraz z poprawą efektywności energetycznej na obiekcie oczyszczalni ścieków poprzez zastosowanie energooszczędnych źródeł oświetlenia oraz urządzeń oze do produkcji cwu”.
Na terenie aglomeracji planowana jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej o długości ok. 32,06 km co umożliwi podłączenie dodatkowych osób z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków, jak i nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy podłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu, w liczbie 1905 RLM (Realnej Liczbie Mieszkańców).
Projekt kanalizacji sanitarnej w/w miejscowości gminy Milejów obejmuje wszystkie gospodarstwa, których przyłączenie do projektowanej kanalizacji i wykonanie jest możliwe pod względem technicznym. Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności jej art. 5 ust. 1 pkt 2. nakładają obowiązek na właścicieli nieruchomości utrzymanie czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze oferty

Do pobrania treść zawiadomienia o wyborze oferty dla zadania Budowa kanalizacji ścieków w aglomeracji Milejów wraz z poprawą efektywności energetycznej na obiekcie oczyszczalni ścieków poprzez zastosowanie energooszczędnych źródeł oświetlenia oraz urządzeń oze do produkcji cwu.
Część I zamówienia obejmuje wykonanie zbiorczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Milejów wieś.

Przetarg - "Budowa kanalizacji..."

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej [LINK]

Z informacją z otwarcia ofert można zapoznać się TUTAJ.