Zapytanie cenowe - D.271.PZC-FOGR4.dr.253.2017.S.C.

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (część działki nr 253) w msc. Białka Kolonia, gmina Milejów od km rob. 0+001,50 do km rob. 0+550,86 – Etap II.

Do pobrania:

- Zapytanie cenowe

- Formularz ofertowy

- Zestawienie elementów rozliczeniowych

- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków

- Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

- Oświadczenie wykonawcy

- Przedmiar robót

- Wzór umowy

- Projekt modernizacji drogi

- Plan orientacyjny

- Plan sytuacyjny

- Profil podłużny

- Przekroje normalne

- Przekroje poprzeczne

- Szczegółowe specyfikacje techniczne.

Zapytanie cenowe - Znak: D.271.PZC-FOGR.dr.253.2017.S.C.2

Zapytanie cenowe - Znak: D.271.PZC-FOGR.dr.253.2017.S.C.2

Przedmiot zamówienia: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (część działki nr 253) w msc. Białka Kolonia, gmina Milejów od km rob. 0+001,50 do km rob. 0+550,86 – Etap II.

Do pobrania:

- Zapytanie cenowe

- Formularz ofertowy

- Zestawienie elementów rozliczeniowych

- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

- Oświadczenie wykonawcy

- Przedmiar robót

- Opis modernizacji drogi

- Plan orientacyjny

- Plan sytuacyjny

- Profil podłużny

- Przekroje normalne

- Przekroje poprzeczne

- Szczegółowe specyfikacje techniczne

- Zgłoszenie

- Projekt umowy